PENTING!

Penyertaan anda untuk dapatkan akses Program Kembali Bahagia ini adalah SAH setelah anda membaca syarat & peraturan di bawah dengan teliti. Selamat datang dan TAHNIAH kerana anda antara yang terpilih untuk mendapatkan Offer Istimewa Alumni Kembali Bahagia.

Disclaimer :

Dengan menerima dan mendapatkan akses ‘Kembali Bahagia’ ini, anda adalah bersetuju bahawa segala modul, bahan, gambar, video, audio, syarat dan segala perkongsian di dalamnya dilindungi di bawah Akta Hak Cipta 1987 dan Akta Cap Dagangan 1976 Undang-undang Kerajaan Malaysia.

Anda tidak dibenarkan sama sekali menyalin semula, mengambil sebahagian atau sepenuhnya segala isi kandungan yang terdapat di dalam Group ini malah mengedarkannya, menyampaikannya secara percuma atau berbayar kepada sesiapa sahaja dan melalui apa jua kaedah sekalipun. Anda juga bersetuju diambil tindaka undang-undang atau diminta membayar ganti rugi jika melanggar peraturan berkaitan hak cipta tersebut. Segala perkongsian modul di dalam apa jua bentuk sama ada sebahagian atau sepenuhnya kepada pihak ketiga tanpa kebenaran juga adalah tidak dihalalkan sama sekali oleh penganjur.

*Sebarang pertanyaan anda boleh terus berurusan dengan admin Customer Support di link berikut : 

UA-139074358-1